ဆဋ္ဌမူပိဋကတ်သုံးပုံပါဠိတော် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်စာအုပ် (၂၅) အုပ်

Salayatana-Samyutta

Salayatana-Samyutta

Sagathavagga Samyutta

Sagatha Vagga Samyutta & Nidana Vagga Samyutta

Puggalapannati-Pali

Pathikavagga-Pali

Parajika-Pali

Pancaka-Chakka-Sattaka-Nipata-Pali-Vol.II

Nidana-Samyutta

Mulapannasa-Pali

Majjhimapannasa-Pali

Mahavagga-Samyutta

Khandha-Samyutta

Khandha-Samyutta

Guide-To-Conditional-Relations Part II

Guide-To-Conditional-Relations Part I

Ekaka-Duka-Tika-Catukka-Nipata Pali Vol.I

Dhammasangani-Pali

Conditional Relations (Patthana) Vol.I

Conditional Relations (Patthana) Vol.II

Anguttara Nikaya Atthakatha, Navaka, Dasaka & Ekadasaka Nipata Pali (Division of Eight, Nine, Ten & Eleven Factor Discourses ) Vol.III

Uparipannasa Pali

The Dhammapada Verses Stories

The Book of Analysis Vibhanga

Silakkhandha-Vagga-Pali