နိကာယ်ငါးရပ်စာမေးပွဲ

စာမေးပွဲကျင်းပရာအချိန်ကာလ

နိကာယ်စာမေးပွဲကို နှစ်စဉ် နယုန်လ(ဇွန်လ)အတွင်း သင့်လျော်သည့်နေ့၌ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း ကျမ်းစာအလိုက် (၅)ရက် ကျင်းပပါသည်။

 

နိကာယ်စာမေးပွဲအတန်းများ

(က)     ဝိဒူတန်း

ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့သည့်နှစ် ၁၉၉၂ ခုနှစ်

( ခ)      မဟာဝိဒူတန်း

ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပခဲ့သည့်နှစ် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်

 

စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ

(က)     နိကာယ်စာမေးပွဲဝိဒူတန်းကို မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရှိသည်။

( ခ)      နိကာယ်စာမေးပွဲ မဟာဝိဒူတန်းကို ဆိုင်ရာ နိကာယ်စာမေးပွဲဝိဒူတန်းကို အောင်မြင်               ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များသာ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရှိသည်။

 

ပြဋ္ဌာန်းကျမ်းစာများ

နိကာယ်ငါးရပ်(ဆဋ္ဌမူ)ပါဠိတော်ပါဌ်လျှောက်အနက်၊ စကားပြေ၊ သရုပ်နှင့် အဓိပ္ပါယ်များကို သာမေးမြန်းပါသည်။

 

(က)     ဝိဒူတန်း

အုပ်စု(၁)ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိ