သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့်အဆင့်တူရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းနှင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်ရက် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

» Read more