ဖွဲ့စည်းပုံ

သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်ကို ဌာနခွဲကြီး(၄)ခု၊ ဌာနစု(၂၄)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဦးစီးဌာနတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၁ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၁ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ၄ဦး အပါအဝင် အရာထမ်း၂၂၆-ဦး၊ အမှုထမ်း ၁၄၁၂-ဦး စုစုပေါင်း ၁၆၃၈-ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ထမ်း ဆောင်လျက်ရှိသည်။

သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်ရှိ ဌာနခွဲကြီး(၄)ခုတွင်-

(၁) သာသနာ့ရေးရာနှင့်ဝိနိစ္ဆယဌာနခွဲ

(၂) စာမေးပွဲဌာနခွဲ

(၃) စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ

(၄) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးဌာနခွဲတို့ ဖြစ်သည်။

ဌာနစုများမှာ-

၁။ သာသနာ့ရေးရာနှင့်

ဝိနိစ္ဆယဌာနခွဲ

ဌာနစု(၁) ဝိနိစ္ဆယမှုခင်း(၁)
ဌာနစု(၂) ဝိနိစ္ဆယမှုခင်း(၂)
ဌာနစု(၃) သာသနာ့ရေးရာနှင့်အထွေထွေ
ဌာနစု(၄) သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် အစည်းအဝေး
ဌာနစု(၅) အခြားဘာသာများဌာနစု
၂။ စာမေးပွဲဌာနခွဲ ဌာနစု(၆) အဘိဓါန်နှင့်ရှေးဟောင်းစာပေများတည်းဖြတ်ပုံနှိပ်
ဌာနစု(၇) ဘာသာရေးစာမူစိစစ်ရေးနှင့်စာကြည့်တိုက်
ဌာနစု(၈) ပထမပြန်နှင့်ဓမ္မာစရိယ
ဌာနစု(၉) တိပိဋကနိကာယ်နှင့် အဘိဓမ္မာဝိသုဒ္ဓိမဂ်
ဌာနစု(၁၀) ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းဌာနစု
၃။ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ ဌာနစု(၁၁) ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစု
ဌာနစု(၁၂) ငွေစာရင်းဌာနစု
ဌာနစု(၁၃) စီမံရေးရာဌာနစု
ဌာနစု(၁၄) နယ်မြေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးဌာနစု
ဌာနစု(၁၅) မော်တော်ယာဉ်ဌာနစု
ဌာနစု(၁၆) ဆွမ်းကွမ်းဌာနစု
၄။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးဌာနခွဲ ဌာနစု(၁၇) ပုံနှိပ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနစု
ဌာနစု(၁၈) ဖိုသိုလစ်သိုဌာနစု
ဌာနစု(၁၉) ပုံနှိပ်စီမံနှင့်စတို
ဌာနစု(၂၀) ပုံနှိပ်စက်ဌာနစု
ဌာနစု(၂၁) စာပြင်ဌာနစု
ဌာနစု(၂၂) စာစီဌာနစု
ဌာနစု(၂၃) စာအုပ်ချုပ်ဌာနစု
ဌာနစု(၂၄) စာရောင်းဌာနစု