သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန မူဝါဒ

     သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒများ

(က)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော နိုင်ငံသားတိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ဆောက်တည်ခွင့်ပြုရန်၊

(ခ)

နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘာသာ သာသနာများကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီစောင့်ရှောက်ရန်၊

(ဂ)

(ဂ)အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘာသာဝင်များအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်ရေး ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးရန်၊

(ဃ)

နိုင်ငံသားအများဆုံးကိုးကွယ်ရာဖြစ်သော ဂုဏ်ထူးဝိသေသနှင့်ပြည့်စုံသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာတော်ကို သန့်ရှင်း၊ တည့်တံ့၊ ပြန့်ပွားစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(င)

ဂိုဏ်းပေါင်းစုံသံဃာတော်များ ညီညွတ်ရေး ထောက်ပံ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

(စ)

နိုင်ငံတော်မှ အခါအားလျော်စွာ ချမှတ်သည့် အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို မူဝါဒအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊

(ဆ)

နိုင်ငံတော်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်သော နိုင်ငံသားအားလုံး ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်ပြီး ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေရေး စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဇ)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသာသနာရေးကိစ္စရပ်များကို ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်။