၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပုံနှိပ်တိုက်လှည့်ပတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသုံးစက္ကူ ၂ မျိုး၊ ပုံနှိပ်မင် နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း ၈ မျိုးအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

» Read more