(၁၃၈၄) ၂၀၂၃ ခုနှစ် အစိုးရပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကြေညာချက်

အောင်စာရင်းကြေညာချက် မာတိကာ မန္တလေးအောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/file/d/1gcbepz-dvlIp5yL3cd3q_4Th3Bzk-5Mr/view?usp=sharing မန္တလေးအောင်စာရင်းhttps://drive.google.com/file/d/1VG0pbs-IIsW0sOpGt6M3D2WqPkC4KjE5/view?usp=sharing

» Read more

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အဘိဓမ္မာ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်နှင့် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

https://drive.google.com/wdfile/d/1ZhEW61kqGEiITJqPkHt1vk1xBXmszlxO/view?usp=share_link ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် အဘိဓမ္မာ(ရိုးရိုး)စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း

» Read more

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာန အငယ်တန်းစာရေးနှင့်အဆင့်တူရာထူးသို့ ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်း

နေပြည်တော်စာဖြေဌာနမှ အငယ်တန်းစာရေးနှင့်အဆင့်တူရာထူးသို့ ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်း ရန်ကုန်စာဖြေဌာနမှ အငယ်တန်းစာရေးနှင့်အဆင့်တူရာထူးသို့ ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်း မန္တလေးစာဖြေဌာနမှ အငယ်တန်းစာရေးနှင့်အဆင့်တူရာထူးသို့ ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်း

» Read more

၂၀၂၂ ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ (ငယ်၊လတ်၊ ကြီး) အောင်စာရင်း download ရယူရန် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ (အခြေပြုမူလတန်း ) အောင်စာရင်း download ရယူရန်

» Read more
1 2 3 11