မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ တန်ခိုးကြီးဘုရားများ၏အချက်အလက်များ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ တန်ခိုးကြီးဘုရားများ၏ အချက်အလက်များကို ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပမှ ဖူးမြော်လေ့လာလိုသူများအတွက် www.pagodadirectory.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

» Read more