၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အစိုးရပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကြေညာခြင်း