ဥပဒေများ

ဘာသာသာသနာဆိုင်ရာ ဥပဒေများ

 

(၁) The Religious Society Act(India Act 1.1880.Vol .IX)

(၂) The Mussalman wakf Validating Act (India Act 6,1913, Vol .IX)

(၃) The Charitable and Religious Truts Act(India Act 14,1920, Vol .IX)

(၄) The Mussalman wakf Act(India Act 42,1924, Vol .IX)

(၅) ၁၉၆၁-ခုနှစ် နိုင်ငံတော်ဘာသာ သာသနာချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ရေး အက်ဥပဒေ(ဥပဒေအမှတ် ၂၄၊ ၁၉၆၁ ခုနှစ်)

(၆) ဝိနည်းဓမ္မကံအဓိကရုဏ်းမှုခင်းများ ဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၃၊ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်)

(၇) ဝိနည်းဓမ္မကံအဓိကရုဏ်းမှုခင်းများ ဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ချက်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၉၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်)

(၈) သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဥပဒေ(ဥပဒေအမှတ် ၂၀၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်)

(၉) တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ်၃၇/၂၀၁၀)

(၁၀) ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ