စာမေးပွဲဌာနခွဲတာဝန်

(၁)

စာမေးပွဲဌာနခွဲ၏ရုံးလုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကိုယ်စားတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၂)

ပထမပြန်၊ ဓမ္မာစရိယ၊ တိပိဋကဓရနှင့် နိကာယ်စာမေးပွဲများ၊ အဘိဓမ္မာနှင့် ဝိသုဒ္ဓိမဂ် စာမေးပွဲများကျင်းပရေးနှင့် စာမေးပွဲမေးခွန်းများမပေါက်ကြားစေရေး တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၃)

စာမေးပွဲအောင်/ရှုံးစာရင်းများ၊ စာဖြေ၊ စာအောင်သံဃာစာရင်းမှတ်တမ်းများကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

(၄)

အဘိဓာန်နှင့်ရှေးဟောင်းစာပေများကို တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဘာသာရေးစာမူများကို စိစစ်အတည်ပြုခြင်းတို့ကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၅)

သာသနာ့ရောင်ခြည်စာစောင်ကို တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေရေးဆောင်ရွက်ရမည်။

(၆)

နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကစာကြည့်တိုက်အတွက် လိုအပ်သောကျမ်းစာအုပ်များ စုဆောင်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းတို့ကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည်။

(၇)

စာအောင်ဆုငွေကိစ္စ၊ စာရေးကိရိယာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ထိန်းသိမ်းရေး ကိစ္စရပ်များကို ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၈)

ဌာနခွဲဝန်ထမ်းများစည်းကမ်းလိုက်နာရေးအတွက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည်။