၁၃၈၃ (၂၀၂၁)ခုနှစ်၊ (၂၈)ကြိမ်မြောက် နိကာယ်စာမေးပွဲ အုပ်စု (၂) ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက) သုံးကျမ်း၊ နှစ်ကျမ်းနှင့် တစ်ကျမ်း အောင်စာရင်း