၁၃၈၃ (၂၀၂၁)ခုနှစ်၊ (၂၈)ကြိမ်မြောက် နိကာယ်စာမေးပွဲ အုပ်စု(၁) ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက) ဝိနည်းတစ်ကျမ်း အောင်စာရင်း