မာရဝိဇယဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးနှင့် ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်တော်ကြီး တည်ထားကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

https://drive.google.com/file/d/1RR1YNpeqTwlMkbThkcIm0UQzcUMpJc9p/view?usp=sharing

The Documentary Facts and Photos about the Construction of Maravijaya Buddha Image and Park

https://drive.google.com/file/d/1CrrWQ0yOzQvuk7Udnp7dWCr1FtYWkz5T/view?usp=sharing