သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ အငယ်တန်းစာရေးနှင့် အဆင့်တူ ရာထူး ၉၀ နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများစာရင်း (၂၉-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ၀၈ ၀၀ အချိန်တွင် ရေးဖြေအောင်မြင်သော သက်ဆိုင်ရာ စာဖြေဌာနများ၌ လူတွေ့စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်)