၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အစိုးရဓမ္မာစရိယနှင့် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပရန်အတွက် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ တတိယအဖွဲ့ခွဲ၏ ပထမအကြိမ်၊ စတုတ္ထအထူးအစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်