နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် ပြည်ပမှ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသူများနှင့် Coronavirus Disease 2019(Covid-19) လူနာများ Quarantine ထားခွင့်ပြုထားသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနိကအဆောက်အဦများစာရင်း