မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဟိန္ဒူဗဟိုကောင်စီ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

နေပြည်တော် မေလ ၂ ရက်

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်ကို ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ အချင်းချင်း ညှိနှိုင်း၍ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် နှစ် ၅၀ ပြည့် ရွှေရတုအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရာ အဖွဲ့ချုပ်အတွင်း အချင်းချင်း အဆင်မပြေမှုများ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့​သဖြင့် အဆိုပါကိစ္စများအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၂-၁၁-၂၀၀၄ ရက်နေ့တွင် ဦးမောင်ရွှေ(ခ) မစ္စတာဘီအယ်ဂိုအင်ကာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးပါ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်(ယာယီ)ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ၂၈-၁-၂၀၀၉ ရက်နေ့တွင် ဦးမောင်ရွှေ(ခ)မစ္စတာဘီအယ်ဂိုအင်ကာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးပါ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်အား ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။

သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တာဝန်ပေးချက်အရ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်ရွှေခေါင်းဆောင်သော ဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်သည် ဟိန္ဒူဗဟိုကောင်စီ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းအသစ်ကို ရေးဆွဲပြီး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသို့ တင်ပြခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်က ၃၁-၁၀-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ထိုစည်းမျဉ်းသစ်အရ ယခုအခါ ဦးနန္ဒ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင် ၂၄ ဦးပါ  မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်ကို ၆-၁၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲဖြင့် သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနက ပြင်ဆင်အတည်ပြုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းမိန့်တွင် “ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့ရက်မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဗဟိုကောင်စီ ဖွဲ့စည်းရန်”ဟု လုပ်ငန်းတာဝန် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ယင်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် သာသနာရေးဦးစီးဌာနက မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်သို့ ၉-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၂၈-၃-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာဖြင့်လည်းကောင်း အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဗဟိုကောင်စီ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်၊ သနန္တနဓမ္မပါလက(ဟိန္ဒူ)အဖွဲ့ချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတမီလ်ဟိန္ဒူဖောင်ဒေးရှင်း(ဗဟို)တို့အပြင် အခြားသောဟိန္ဒူအသိုင်းအဝိုင်းမှ အများကြည်ညိုလေးစားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပညာတတ်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ စသည့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် လူထုလူတန်းစားအသီးသီးတို့နှင့် ၃၀-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့မတိုင်မီ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြရန်နှင့် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်ရလဒ်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအမံကို ပြန်လည်တင်ပြရန် ၉-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာဖြင့် သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်၊ သနန္တနဓမ္မပါလက(ဟိန္ဒူ)အဖွဲ့ချုပ်နှင့်  မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတမီလ်ဟိန္ဒူဖောင်ဒေးရှင်း(ဗဟို)တို့ထံ အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ဟိန္ဒူဘာသာရေးဗဟိုကောင်စီပေါ်ပေါက်ရေးကိစ္စမှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှ ဟိန္ဒူမျိုးနွယ်စုများအလိုက် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးခေါ်ယူ၍ ရွေးချယ်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရွေးချယ်ပွဲပြုလုပ်ခြင်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာရေး ဗဟိုကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်းတို့သည် ဟိန္ဒူလူမျိုးနွယ်စုများ၊ ဟိန္ဒူအသိုင်းအဝိုင်းတို့က ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဗဟိုကောင်စီ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်၊ သနန္တနဓမ္မပါလက(ဟိန္ဒူ)အဖွဲ့ချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတမီလ်ဟိန္ဒူဖောင်ဒေးရှင်း(ဗဟို)တို့မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအပြင် အခြားသောဟိန္ဒူအသိုင်းအဝိုင်းမှ အများကြည်ညိုလေးစားရသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပညာတတ်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များစသည့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် လူထုလူတန်းစားအသီးသီးတို့က ဝိုင်းဝန်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်ပြီး ဟိန္ဒူလူမျိုးနွယ်စုများ၊ ဟိန္ဒူအသိုင်း အဝိုင်းတို့ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အများပြည်သူများ သိရှိနိုင်ပါရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

(သာသနာရေးဦးစီးဌာန)