၇၁ ကြိမ်မြောက်၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ ရွေးချယ်ရေးစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကြေညာခြင်း

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက် (၂၈-၁၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၆ ရက် (၂၆-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သော  ၇၁ ကြိမ်မြောက် တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ ရွေးချယ်ရေးစာမေးပွဲတွင် ပူးတွဲပါပုဂ္ဂိုလ်များသည် ရေးဖြေနှင့် အာဂုံပြန် အောင်မြင်ကြကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

သာသနာရေးဦးစီးဌာန

img01292019_0001