သာသနာရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ဦး အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း နေထိုင်ရန် (၆)ခန်းတွဲ (၄)ထပ်ဆောင် တည်ဆောင်နေမှုနှင့် ပုဗ္ဗဝိဒေဟကျောင်းဆောင်ကြီး ဆေးသုတ်နေမှု လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး

၅-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ ၁၀ ၀၀ အချိန်မှ ၁၁ ၀၀ အချိန်ထိ သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးမြင့်ဦးသည် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးနိုင်အောင်မိုး(ပုံနှိပ်)၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထွန်းမြင့်ဦး၊ တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ သီရိမင်္ဂလာကမ္ဘာအေး ကုန်းမြေဝင်းအတွင်းရှိ အမှုထမ်း အိမ်ရာ (၆)ခန်းတွဲ၊ (၄)ထပ်ဆောင် ဆောက်လုပ်နေသည့် လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် အမှုထမ်းအိမ်ရာ (၈)ခန်းတွဲ (၁)ထပ်ဆောင် (၃) လုံး တည်ဆောက်နေမှုအခြေအနေများအား စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် ပုဗ္ဗဝိဒေဟကျောင်းဆောင် တော်ကြီး ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွန်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အရည် အသွေး ပြည့်မီရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို တည်ဆောက်ရေး ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့အား လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။
သာသနာရေးဦးစီးဌာန